قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- تجهیزات و نرم افزارها
تجهیزات و نرم افزارها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  اعلام تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه به تفکیک موجود و قابل خریداری:

  · تجهیزات موجود:

  § آزمایش درجه نفوذ قیر

  § دستگاه تجزیه آسفالت

  § آزمایش کشش پذیری یا خاصیت انگمی قیر

  § آزمایش تعیین نقطه نرمی قیر

  § افت وزنی قیر

  § چکش مارشال

  § چکش اتوماتیک مارشال

  § جک مارشال دیجیتالی

  § حمام آب مارشال (آسفالت)

  § گرمخانه ( oven )

  § دستگاه مخلوط کن آسفالت

  § دستگاه تعیین اصطکاک رویه های آسفالتی (پاندول انگلیسی)

  § دستگاه Wheel Track

  § تعیین درجه اشتعال قیر

  § تعیین ویسکوزیته قیر

  § دستگاه متراکم کننده چرخشی ( Gyratory Compactor )

  § آزمایش کشش غیر مستقیم

  § خستگی تیر آسفالتی

  § خزش دینامیکی و استاتیکی

  § تعیین درصد قیر مخلوط آسفالتی ( ACT )

  § جداسازی قیر از حلال

  § تیر بنکلمن

  § دستگاه لرزاننده برای الک مصالح سنگی ( Shaker )

  § فریزر

  § تعیین میزان نفوذپذیری مخلوط آسفالتی

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12439.25865.fa.html
برگشت به اصل مطلب